Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 w Bieruniu zaprasza w dniu 2 czerwca 2022r. o godz. 16:00 Rodziców wraz z Dziećmi na Dzień Otwarty Szkoły.

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego ucznia SEBASTIANA BŁAŻKA z klasy 6a

Procedura organizacji pracy szkoły obowiązująca od dnia 04.04.2022r.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych szkół ponadpodstawowych na terenie województwa śląskiego na rok szkolny 2022/2023.

Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnej infolinii Rzecznika Praw Dziecka

Procedura organizacji pracy Szkoły Podstawowej nr 1 w Bieruniu obowiązująca od dnia 20.12.2021r.

 1. W dniach od 20.12.2021r. do 09.01.2022r. Szkoła przechodzi na nauczanie zdalne.
 2. Lekcje online odbywać się będą wyłącznie za pośrednictwem narzędzi meet na platformie GSuite.
 3. Do wymiany informacji pomiędzy nauczycielami, uczniami, rodzicami służy platforma GSuite i dziennik elektroniczny Librus.
 4. Zajęcia odbywać się będą zgodnie z planem lekcji zamieszczonym w Librusie.
 5. Lekcja trwa 30min, a pozostałe 15min nauczyciel przeznacza na indywidualne konsultacje z uczniami.
 6. Podczas zdalnego nauczania spóźnienie powyżej 5 minut odnotowuje się jako nieobecność.
 7. Lekcje można łączyć w blok.
 8. Nauczyciel współorganizujący kształcenie uczestniczy w zajęciach wraz z nauczycielem prowadzącym.
 9. Praca zdalna może odbywać się z domu, bądź ze szkoły w zależności od potrzeb.
 10. W czasie nauki zdalnej wychowawcy świetlic, nauczyciele bibliotekarze oraz pedagodzy pracują na terenie szkoły.
 11. Prowadząc zajęcia na platformie GSuite należy uwzględnić, że uczeń może nie włączyć kamery, powinien jednak mieć włączony mikrofon.
 12. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny pozostają bez zmian.
 13. Podczas zdalnego nauczania ustala się następujące wagi ocen:
 • sprawdziany i odpowiedzi ustne – waga 2
 • pozostałe oceny – waga 1
 1. Prace uczniowskie mogą być odsyłane wyłącznie na platformie GSuite.
 2. Uczeń ma możliwość poprawienia ocen w terminie wskazanym w Kodeksie Ucznia. Formę poprawy ustala z nauczycielem.
 3. Jeżeli podczas wysyłania pracy nastąpią problemy techniczne, wówczas uczeń pozostaje na lekcji i zostaje odpytany z zakresu materiału, z którego była przesyłana praca.
 4. W klasach I-III ocenianie bieżące ucznia dokonywane będzie przede wszystkim na podstawie prezentowanych przez niego umiejętności w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem.
 5. W klasach I rezygnuje się z odsyłania prac.
 6. W klasach II i III dopuszcza się odesłanie jednej pracy na tydzień po wcześniejszym zaznaczeniu terminu jej odesłania w terminarzu na Librusie.
 7. W klasach I-III należy po zakończonych zajęciach wpisać w Classroomie informacje o omówionym zakresie materiału.
 8. Uczniom klas I – III szkoły podstawowej, których rodzice nie są w stanie zapewnić opieki, dyrektor – na wniosek rodzica – umożliwia opiekę zdalną.
 9. Umożliwia się dzieciom objętym tą opieką realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.
 10. W dniach od 20 – 22.12.2021 r. oraz 3 – 5.01.2022 r. uczniowie mogą korzystać z konsultacji (w tym przygotowujących do egzaminu ósmoklasisty) w formie on-line.
 11. Zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, nauczanie indywidualne oraz konsultacje odbywać się będą w formie zdalnej.
 12. Koła zainteresowań zostają zawieszone do dnia 09.01.2022 r.
 13. Uczniowie z niepełnosprawnościami mogą, na wniosek rodzica, uczestniczyć w zajęciach on-line z terenu szkoły.