Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Wygrali rejon, powalczą o .....

Foto-video reportaż - prezentacja sprzętu zakupionego w ramach projektu Laboratoria Przyszłości

Procedura organizacji pracy Szkoły Podstawowej nr 1 w Bieruniu obowiązująca od dnia 04.04.2022r.

1. Na terenie szkoły mogą przebywać wyłącznie osoby bez objawów infekcji lub
choroby zakaźnej. Rekomenduje się, aby wszystkie osoby wchodzące do szkoły
dezynfekowały ręce.
2. Pracownik szkoły, który zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję
lub chorobę zakaźną odizolowuje ucznia w odrębnym pomieszczeniu i niezwłocznie
powiadamia rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły.
3. W budynku przy ulicy Licealnej uczniowie wchodzą do szkoły wejściem przez szatnię
z zachowaniem bezpiecznego dystansu, dezynfekują ręce. Uczniowie korzystają z
szatni przed i po zajęciach. Po skorzystaniu z szatni udają się do wyznaczonej sali.
4. W budynku przy ulicy Krakowskiej uczniowie wchodzą do szkoły wyznaczonym
wejściem: kl. I, II prawym wejściem przez nową szatnię, kl. III, IV-V lewym
wejściem przez nową szatnię, z zachowaniem bezpiecznego dystansu, dezynfekują
ręce. Uczniowie korzystają z szatni przed i po zajęciach. Po skorzystaniu z szatni
udają się do wyznaczonej sali.
5. Lekcje odbywają się wg ustalonego grafiku sal.
6. Rekomenduje się dezynfekcje i wietrzenie sal i korytarzy.
7. Obsługa szkoły po każdej przerwie dezynfekuje toalety, poręcze, klamki itp., a w
trakcie przerwy wyznaczone sale.
8. Podczas lekcji uczniowie korzystają z własnych przyborów i podręczników, nie mogą
wymieniać się nimi między sobą.
9. W miarę możliwości i warunków pogodowych uczniowie będą korzystać z boisk
szkolnych i uczestniczyć w zajęciach na świeżym powietrzu.
10. Po zakończeniu ostatniej lekcji w danym dniu nauczyciel sprowadza klasę do
wyznaczonego wyjścia lub szatni.
11. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk wodą z mydłem, ochrona
podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust oraz niedzielenie się
zaczętym jedzeniem.