Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 - zarządzenie burmistrza

W sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów w roku szkolnym 2023/2024 do publicznych przedszkoli, klas pierwszych publicznych szkół podstawowych w Bieruniu.

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA

postanawia

 • 1. Ustalić terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
  w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2023/2024 stanowiące
  załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 • 2. Ustalić terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
  w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny
  2023/2024 stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 • 3. Powierzyć wykonanie treści zarządzenia Naczelnikowi Wydziału Nadzoru i Spraw Społecznych
  Urzędu Miejskiego w Bieruniu.
 • 4. Aktualizację treści zarządzenia powierzyć Naczelnikowi Wydziału Nadzoru i Spraw Społecznych
  Urzędu Miejskiego w Bieruniu.
 • 5. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzyć Sekretarzowi Miasta.
 • 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024

Lp.

Czynności rekrutacyjne

Termin
w postepowaniu
rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu
uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły
podstawowej wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnianie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 6 lutego 2023 r.
do 24 lutego 2023 r.
do godz.12:00

od 13 marca 2023 r.
do 17 marca 2023 r.
do godz. 12:00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do szkoły
podstawowej i dokumentów
potwierdzających spełnianie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym
dokonanie przez przewodniczącego komisji
rekrutacyjnej czynności, o których mowa w
art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016
r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
1082 z późn. zm.)

do 3 marca 2023 r.
do godz. 15:00

do 24 marca 2023 r.
do godz.15:00

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych.

8 marca 2023 r.
do godz. 15:00

27 marca 2023 r.
do godz. 15:00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli
przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

do 10 marca 2023 r.
do godz. 15:00

do 30 marca 2023 r.
do godz. 15:00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

13 marca 2023 r.
do godz.15:00

31 marca 2023 r.
do godz. 15:00

Więcej informacji w dziale Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024