Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Procedura organizacji pracy Szkoły Podstawowej nr 1 w Bieruniu obowiązująca od dnia 04.10.2021r.

Bieruński Ośrodek Kultury zaprasza do skorzystania z bogatej oferty zajęć dodatkowych, które rozpoczynają się już od 4 października.

Cykl wykładów, warsztatów i zajęć fizycznych skierowanych dla mieszkańców

Procedura organizacji pracy Szkoły Podstawowej nr 1 w Bieruniu - wrzesień 2021r.

1. Na terenie szkoły mogą przebywać wyłącznie osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został na nie nałożony obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
2. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

3. Korzystając z części wspólnej (tj. szatnia, korytarze, toalety, sekretariat, świetlica, pokój nauczycielski) należy bezwzględnie mieć zasłonięte usta i nos maseczką.
4. W budynku przy ulicy Licealnej uczniowie wchodzą do szkoły wejściem przez szatnię z zachowaniem bezpiecznego dystansu, dezynfekują ręce, mają zasłonięte usta i nos. Uczniowie korzystają z szatni przed i po zajęciach. Po skorzystaniu z szatni udają się do wyznaczonej sali.
5. W budynku przy ulicy Krakowskiej uczniowie wchodzą do szkoły wyznaczonym wejściem:

  • kl. I pod przewiązką,
  • kl. II, III prawym wejściem przez nową szatnię,
  • kl. IV-V lewym wejściem przez nową szatnię.

Z zachowaniem bezpiecznego dystansu, dezynfekują ręce, mają zasłonięte usta i nos maseczką.
Uczniowie klas II-V samodzielnie korzystają z szatni przed i po zajęciach.
Po skorzystaniu z szatni uczniowie udają się do wyznaczonej sali.
Uczniowie klas I przebierają się w salach i schodzą pod nadzorem wychowawcy do szatni.
6. W każdym dniu nauki dana klasa przebywa podczas lekcji w jednej sali.
Zmiana pomieszczenia jest konieczna, gdy klasa lub grupa klasowa ma w planie lekcje wychowania fizycznego, informatykę lub język obcy z podziałem na grupy. Przemieszczanie odbywa się na przerwie.
7. Uczniowie korzystają z przerw, opuszczają klasę, mając zasłonięte usta i nos maseczką, pozostają przy swojej sali lekcyjnej.
8. Rekomenduje się częste dezynfekcje i wietrzenie sal i korytarzy.
9. Przy każdorazowym wejściu do sali obowiązuje dezynfekcja rąk.
10. Obsługa szkoły po każdej przerwie dezynfekuje toalety, poręcze, klamki itp., a
w trakcie przerwy wyznaczone sale.
11. Podczas lekcji uczniowie korzystają z własnych przyborów i podręczników, nie mogą wymieniać się nimi między sobą.
12. W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele, należy:

  • zachować odległość 1,5 m między biurkiem a ławkami uczniów lub pozostawić pierwszą wolną ławkę,
  • przed rozpoczęciem zajęć zdezynfekować powierzchnię biurka (dezynfekcji dokonuje nauczyciel),
  • w miarę możliwości ograniczyć przemieszczanie się nauczyciela pomiędzy ławkami uczniów,
  • w przypadku braku możliwości zachowania dystansu (podejścia do tablicy, pracy
    w grupach) osłonić usta i nos maseczką.

13. Podczas realizacji zajęć, w tym wychowania fizycznego, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
14. Po zakończeniu ostatniej lekcji w danym dniu nauczyciel sprowadza klasę do wyznaczonego wyjścia lub szatni.
15. Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.