Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Stołówka

Istotne informacje dotyczące obiadów w Szkole Podstawowej nr 1 w Bieruniu

1. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka zobowiązani są do podpisania informacji o przetwarzaniu danych osobowych w celu umożliwienia zapisania dziecka na obiady oraz kontaktu z Państwem celem przekazywania niezbędnych informacji.
2. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do dokładnego zapoznania się z obowiązującymi zasadami dotyczącymi zgłoszenia dziecka na obiady oraz stosowania się do ich zapisów.
3. Wysokość opłat za obiady szkolne wynosi: 4.50 zł.
4. Wpłatę za wyżywienie wnosi się za cały miesiąc z góry do wyznaczonego dnia każdego miesiąca u wychowawców świetlicy, w podpisanej kopercie (imię i nazwisko dziecka, data, klasa), ze zgodnymi pieniędzmi. Dlatego w miesiącu wrześniu będzie konieczność uiszczenia opłaty za wrzesień i październik br. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie skutkuje skreśleniem ucznia z listy korzystających z posiłków.
5. Wszystkie informacje na temat wpłat są co miesiąc umieszczane w wejściu do świetlicy szkolnej i na stronie internetowej szkoły sp1bierun.edu.pl (zakładka świetlica).
6. Nieobecność  ucznia należy zgłosić wyłącznie telefonicznie pod nr 322164067 wew. 113 lub osobiście u wychowawcy świetlicy nie później niż w dniu poprzedzającym wydanie posiłku.
7. Dłuższa  nieobecność w jednym miesiącu odpisywana jest w następnym, np.: nieobecności we wrześniu odliczane będą w październiku.
8. Nie będą odliczane pojedyncze nieobecności ucznia na obiedzie.
9. W przypadku nie zgłoszonej nieobecności na posiłku uiszczona z góry opłata za niewykorzystany obiad nie podlega zwrotowi.
10. W miesiącu grudniu/czerwcu ze względu na rozliczenie roku budżetowego, po upływie terminu płatności za obiady nie ma odliczeń.
11. Zgłoszenia / rezygnacje obiadów należy zgłosić w świetlicy szkolnej do dnia 20 każdego miesiąca.

Artykuły